Bio Kontrast Älmhult fick Lions Stipendium 2013
I samband med årets Familjefestival i Älmhult fick Bio Kontrast som en av två stipendiater mottaga Lions Stipendium 2013. Utdelningen skedde på torget lördagen den 31 augusti.
Nästan hela Programrådet var på plats. Fr v: Boris Eslander, Ihne Petersson, Åsa Wigbrand, Jerker Nilsson, Ulla Petersson, Anders Johansson, Alf Carlsson och Thomas Nygren. Utdelare är Tom Olsson, president i Lions.