BIO KONTRAST ÄLMHULT är en ideell verksamhet vars syfte är att visa kvalitetsfilmer parallellt med Folkets Hus ordinarie filmvisningar.

Vår intention är att visa bra filmer vilka normalt inte anses vara kommersiellt gångbara på mindre orter.

Verksamheten startade i Älmhult 1979 och vi har under 38 år visat  filmer för en sammanlagd publik på omkring 40.000 personer.

Säsongsprogrammen komponeras av ett programråd bestående av ett gäng filmentusiaster från Älmhult. Ekonomiskt bidrag från sponsorer möjliggör visningarna och ger oss möjlighet att hålla biljettpriserna på en lägre nivå.

BIO KONTRAST ingår i Folkets Hus-organisationen och i Älmhult samarbetar vi med Folkets Hus personal med det praktiska arbetet.

Välkomna att se bra filmer till lågt biljettpris!